Supportbegäran

Support kan begäras antingen via webben eller via fax. Formulär anpassat för fax hittar du här.

För fax-formuläret behövs en pdf-läsare. Detta hittar du här eller här.


* - obligatoriska fält

Namnuppgifter:

Namn: *
Företag:
Telefon: * Email:

Ärendeuppgifter:

Produkt:
Serienummer:
Felbeskrivning: *
Hur yttrar sig felet?
Beskriv så utförligt
som möjligt!
Trolig orsak
Ring mig Maila mig Besök mig

Prioritet: 3 (Akut) 2 1 (låg)


VI SKYDDAR DINA PERSONUPP...

Omfattning personuppgifter som lagras och i vilket syfte

Personuppgifter lagras för kunder, anställ...
Läs mer

Virusskydd

Se över Ditt virusskydd.

Vi får ofta in datorer som har ett bristfälligt skydd mot datavirus. Det g...
Läs mer

Backup

Låt oss kontrollera att backupen verkligen utförs och att data går att återläsa. Av de företag som råkar ut fö...
Läs mer

Support


Kontakta oss först!
0345-104 10

Supportbegäran

Klicka här för supportbegäran.