En konsult med kompetens

Vi finns för Dig!

Små som stora datorbekymmer - Vänd Dig med förtroende till oss.

Korta beslutsvägar och snabb inställelsetid.

Vi levererar lönsamhet!

VI SKYDDAR DINA PERSONUPP...

Omfattning personuppgifter som lagras och i vilket syfte

Personuppgifter lagras för kunder, anställ...
Läs mer

Vi har träffat ett avtal med Hylte Kommun om reparation av iPhone / iPads. Avtalet omfattar byte av skadade LC...
Läs mer

Virusskydd

Se över Ditt virusskydd.

Vi får ofta in datorer som har ett bristfälligt skydd mot datavirus. Det g...
Läs mer

Support


Kontakta oss först!
0345-104 10

Supportbegäran

Klicka här för supportbegäran.