En konsult med kompetens

Vi finns centralt i Hylte Kommun. Vår butik med tillhörande serviceavdelning hittar Du vid Örnatorget i Hyltebruk. Adressen är Dalgatan 17.

Om du vill ringa oss så är numret 0345-104 10 eller 0705-315 696.

Det går naturligtvis även bra att maila på info@datahuset.com eller faxa på 0345-102 43.

VI SKYDDAR DINA PERSONUPP...

Omfattning personuppgifter som lagras och i vilket syfte

Personuppgifter lagras för kunder, anställ...
Läs mer

Virusskydd

Se över Ditt virusskydd.

Vi får ofta in datorer som har ett bristfälligt skydd mot datavirus. Det g...
Läs mer

Backup

Låt oss kontrollera att backupen verkligen utförs och att data går att återläsa. Av de företag som råkar ut fö...
Läs mer

Support


Kontakta oss först!
0345-104 10

Supportbegäran

Klicka här för supportbegäran.