Backup

Låt oss kontrollera att backupen verkligen utförs och att data går att återläsa. Av de företag som råkar ut för dataförlust så går 80% i konkurs inom 1 år visar statistiken. Se över företagets rutiner och låt oss säkerställa att backupen utförst på ett korrekt och tryggt sätt!!

Skrivet 20-03-11 13:53

VI SKYDDAR DINA PERSONUPP...

Omfattning personuppgifter som lagras och i vilket syfte

Personuppgifter lagras för kunder, anställ...
Läs mer

Virusskydd

Se över Ditt virusskydd.

Vi får ofta in datorer som har ett bristfälligt skydd mot datavirus. Det g...
Läs mer

Backup

Låt oss kontrollera att backupen verkligen utförs och att data går att återläsa. Av de företag som råkar ut fö...
Läs mer

Support


Kontakta oss först!
0345-104 10

Supportbegäran

Klicka här för supportbegäran.