Virusskydd

Se över Ditt virusskydd.

Vi får ofta in datorer som har ett bristfälligt skydd mot datavirus. Det ger Dig som kund onödiga utgifter om du måste lämna in Din dator för rensing av virus.

Kom in så berättar vi mer. Vi arbetar med produkter som Norton Antivirus, Norton Internet Security, Panda samt Avast.

Skrivet 20-03-11 13:53

VI SKYDDAR DINA PERSONUPP...

Omfattning personuppgifter som lagras och i vilket syfte

Personuppgifter lagras för kunder, anställ...
Läs mer

Virusskydd

Se över Ditt virusskydd.

Vi får ofta in datorer som har ett bristfälligt skydd mot datavirus. Det g...
Läs mer

Backup

Låt oss kontrollera att backupen verkligen utförs och att data går att återläsa. Av de företag som råkar ut fö...
Läs mer

Support


Kontakta oss först!
0345-104 10

Supportbegäran

Klicka här för supportbegäran.